Priser og vilkår

Her er en komplett oversikt over alle våre gjeldende priser og vilkår.
Alle priser er ekskl. mva.

Prisliste

Etablering
0,-
Pris pr. mnd.
Månedlig kostnad faktureres forskuddsvis for en periode på 12 måneder. Kostnader knyttet til utsendelser faktureres etterskuddsvis. Bindingstid 12 måneder. Har du flere enn 3 brukere øker månedsprisen til kr 145,-
95,-
Sende faktura/purring/kreditnota med brevpost
Econom skriver ut og sender fakturaen for deg.
19,-
Sende faktura/purring/kreditnota med e-post 0,-
Skrive ut og sende faktura/purring/kreditnota selv 0,-
Oversendelse til inkasso
Inkasso samarbeidspartners vilkår gjøres gjeldende etter oversendelse.
0,-
Brukerstøtte
Vår brukerstøtte er helt gratis. Om du lurer på noe, eller har et problem, kan du ta kontakt med oss på e-post.
0,-

Gjeldende avtalevilkår

 1. Avtalen gjelder mellom selskapet som registrerer seg som bruker (heretter kalt Brukeren) av en eller flere av Netartist AS sine produkter.
 2. Oppsigelsestid. Begge parter har en oppsigelsestid på 2 måneder fra oppsigelsestidspunktet. I praksis avslutter man avtalen/sier opp, ved å krysse av for oppsigelse under Firmainnstillinger.
 3. Netartist AS har ikke som en del av sitt produktutvalg regnskapsføring, inkassotjenester, advokattjenester eller revisjonstjenester. Råd, anbefalinger samt innlegg knyttet til disse fagfeltene bør følgelig underbygges med spesialkompetanse, av Brukeren, innenfor de respektive fagfeltene.
 4. Opplysninger som registreres, tilhører brukeren, men vil kunne benyttes i et begrenset omfang av Netartist AS for formidling av relevant informasjon om våre produkter, samt muligens av Netartist AS med informasjon overfor våre samarbeidspartnere.
 5. Brukeren plikter å forsikre seg om at informasjon behandlet i Netartist AS sine produkter, er rettmessig både i henhold til norsk lov og god forretningsmessig praksis.
 6. Netartist AS har rett til å stenge produkter ved uteblitt betaling.
 7. Ved misbruk, eller mistanke om mulig misbruk, kan Netartist AS stenge tilgangen til produktene med umiddelbar virkning. Dette punktet også uten rett til begrunnelse fra Netartist AS.
 8. Netartist AS kan ikke holdes til ansvar ved eventuelle tap, som ikke skyldes grov uaktsomhet.
 9. Brukeren plikter, lokalt, å skrive ut og oppbevare dokumentasjon tilfredsstillende i henhold til lover og regler.
 10. Netartist AS fakturerer Brukeren i henhold til de priser som er angitt på https://econom.no/priser-og-vilkar/.
  Faktura vil bli sendt per e-post, til brukerens oppgitte "e-post klient" adresse.
 11. Netartist AS står fritt til å endre denne avtalen. Endringer publiseres på https://econom.no/priser-og-vilkar/
Sidekart