Avtale mellom brukeren (deg) og Netartist AS

 1. Avtalen gjelder mellom selskapet som registrerer seg som bruker (heretter kalt Brukeren) av en eller flere av Netartist AS sine produkter.

 2. Oppsigelsestid. Begge parter har en oppsigelsestid på 2 måneder fra oppsigelsestidspunktet. I praksis avslutter man avtalen/sier opp, ved å krysse av for oppsigelse under Firmainnstillinger.

 3. Netartist AS har ikke som en del av sitt produktutvalg regnskapsføring, inkassotjenester, advokattjenester eller revisjonstjenester. Råd, anbefalinger samt innlegg knyttet til disse fagfeltene bør følgelig underbygges med spesialkompetanse, av Brukeren, innenfor de respektive fagfeltene.

 4. Opplysninger som registreres, tilhører brukeren, men vil kunne benyttes i et begrenset omfang av Netartist AS for formidling av relevant informasjon om våre produkter, samt muligens av Netartist AS med informasjon overfor våre samarbeidspartnere.

 5. Brukeren plikter å forsikre seg om at informasjon behandlet i Netartist AS sine produkter, er rettmessig både i henhold til norsk lov og god forretningsmessig praksis.

 6. Netartist AS har rett til å stenge produkter ved uteblitt betaling.

 7. Ved misbruk, eller mistanke om mulig misbruk, kan Netartist AS stenge tilgangen til produktene med umiddelbar virkning. Dette punktet også uten rett til begrunnelse fra Netartist AS.

 8. Netartist AS kan ikke holdes til ansvar ved eventuelle tap, som ikke skyldes grov uaktsomhet.

 9. Brukeren plikter, lokalt, å skrive ut og oppbevare dokumentasjon tilfredsstillende i henhold til lover og regler.

 10. Netartist AS fakturerer Brukeren i henhold til de priser som er angitt på https://econom.no/priser-og-vilkar/.
  Faktura vil bli sendt per e-post, til brukerens oppgitte "e-post klient" adresse.

 11. Netartist AS står fritt til å endre denne avtalen. Endringer publiseres på https://econom.no/priser-og-vilkar/